Det anses att hummer är en delikatess och är mycket dyrbar. I folkmun kallas hummern för – ”Havets svarta guld” och kräftdjuret lever i vatten som är salt. Det fiskas hummer i Sverige på västkusten i nordligaste Öresund, Kattegatt och Skagerack.

Hummerpremiären

Många hummerälskare ser fram emot varje års hummerpremiär och det finns folk som vallfärdas till Västkusten till premiären. Hummerpremiären sätts igång den första måndagen som följer den 20:e september. Fisket av hummer håller på fram till den 30:e november, fast yrkesfiskare får fiska hummer ytterligare en månad.

Hur fiskas hummer?

Det enda sättet som humrar får fiskas på är med hummertinor. En tina är en slags nätbur som oftast har två ingångar och har plats för bete, så att humrarna lockas in i buren. Bete som används är torsk, makrill eller annan fisk som är saltad. Skulle du agna med färskt bete så får du vara beredd på att du får krabbor i tinan.

Som privatperson får du endast använda dig av sex stycken hummertinor åt gången. Men yrkesfiskare får har upp till 40 tinor och fånga dessa delikata kräftdjur. Innan du beger dig ut för att fiska hummer bör du veta att det finns speciella regler som gäller för hummerfiske. Det kan vara till exempel att hummern måste vara minst nio centimeter. Måttet mäts från hummerns ögons bakkant till huvudsköldens bakre kant.

Tips

Det är ju aldrig fel att få lite tips på hur du ska fiska hummer, speciellt om du aldrig har gjort det tidigare. Här kommer tre bra tips:

  • Humrarnas favoritställe är nära grynnor, stenig havsbotten och klippavsatser.
  • Bästa vattendjup är mellan 10 – 20 meter, men det beror på faktorerna av väder, vind och temperaturen om fiskelyckan blir god.
  • För att vara säker på att inte bryta mot några regler, så åk med anordnade hummerfiske-turer som ordnas när det är hummersäsong.