Myndigheten Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) har beslutat om att det ska gälla nya regler för att fiska hummer. Bland annat innefattar beslutet att fiskesäsongen blir kortare, minimåttet blir högre och antalet redskap att använda blir färre. Dessa regler har tillkommit för att Hav har bedömt att hummerbeståndet i de svenska vattnen har försvagat och beståndet behöver få tid på sig att växa till sig. Detta gäller både storleken på hummern men också antalet av humrar. Dessutom är det endast tillåtet att fiska hummer med tinor.

Ändringarna som har genomförts

De ändringarna som har genomförts i reglerna är att hummersäsongen endast är på drygt två månader, från slutet av september till den siste november, då de som är yrkesfiskare får till den siste december att fiska dessa läckerheter.

Den tillåtna storleken på hummern har också ändrats från åtta centimeter, till att numera måste hummers huvud var minst nio centimeter. Dessutom så ska hummertinornas öppning vara sex centimeter från med januari 2018, jämfört med tidigare då måttet var på 5,4 centimeter, men att tinan ska ha två flyktöppningar gäller fortfarande. Öppningarna ska vara finnas på varje rums yttervägg och vid nedre kanten.

Förbjudet

Det är fortfarande förbjudet att fiska med hjälp av ryssjor, nät och tinor veckorna innan hummerpremiären.

Slutord

Dessa regler kan verkligen vara bra att veta om, för att du kan på detta vis se till att hummerbeståndet ökas i de svenska vattnen på Västkusten. Är du minsta lilla osäker, bör du istället åka med speciellt anordnade hummerfisketurer som ett flertal fiskare och andra arrangörer anordnar under tiden det är tillåtet att fiska hummer.

På detta sätt få samtidigt smaka hummern som du själv har varit med att fånga, som har blivit tillagat på det rätta sättet. Det är bara att inse det faktum att hummer är en delikatess som många ser fram emot varje år, därför bör du vara ute i god tid för att boka in dig på en tur.